Individuální kurzy

 

Individuální kurz je sestaven přesně pro vás a jeho náplň i délku stanovíme podle vašich potřeb. Pro sestavení individuálního programu je nutná osobní konzultace, abychom přesně identifikovali vaše možnosti a požadavky.

Co se můžete v kurzu naučit:

  • Seznámení s pravidly úspěšné výchovy štěněte - potřebné vybavení, správná poloha psa při výcviku, používání tónu hlasu, upoutání pozornosti, pozitivní motivace - hračka, pochvala, odměna, upevňování správných návyků - důslednost, nekompromisnost, stereotypy

  •    Základní povely - sedni, lehni, vstaň, k noze, ke mně, přivolání, odložení, zákazový povel, chůze u nohy,       odložení, přivolání z odložení. 
  • Socializace - vliv prostředí, příklad psovoda
  • Vůdce smečky - příkaz, odměna, převzetí zodpovědnosti - získání důvěry, podřízené chování

 

  • Základní povely z tance - levá, pravá, zajíc, sudy, skok přes nohy a ruce, letadlo, skrz

  • Chování ve skupině - čas na hraní + volno, komunikace ve smečce, práce ve skupině (nácvik chování ve skupině nabízím pouze v případě, že je právě ve výcviku větší počet psů a je možné koordinovat výcvik na stejný čas s ostatními psovody).

 

cena kurzu 300 Kč/hod

 

Kontakt

Marcela Šlehofrová Lipová 481 Klatovy 4
602 821 178
IČO 17877016
pavelkova.kt@seznam.cz