Socializace

Pro začátek trochu teorie a vysvětlení co vlastně socializace je, a proč je potřeba jí věnovat mimořádnou pozornost.
 
Socializací rozumíme seznámení psa se světem, tedy s různými zvuky, věcmi, živočichy, ale také situacemi. Socializace není vyjádření jediné činnosti, ani ji není možné přesně definovat. V praxi se nejčastěji setkávám se psy, u kterých jejich majitelé hodnotí situaci tak, že řeknou: " on je hodný, ale máme problém s např. cizími psy, auty, koly atd. atd."  Při bližším prozkoumání problému zjistíme, že pes je hodný jen pokud ho nic neruší, nerozptyluje a pokud po něm majitel nic nechce. Jakmile nejsou tyto podmínky splněny, tak reaguje nepřiměřeně. V takovém případě je zcela jisté, že byla podceněna nejen výchova, výcvik, ale také socializace.
 
Pro každého psa je "období socializace" velice důležité a v té nejintenzivnější formě by mělo probíhat v období mezi 7 - 12 týdny jeho věku, to znamená, že musíte začít hned, jak si štěně přinesete domů. Jedná se o období, které ve větší míře ovlivní chování daného jedince v následujícím životě a zdůrazní jeho osobnost. Nepodceňujte toto období, a připravte se na něj dopředu, už když o koupi štěněte uvažujete. Minimálně je třeba si uvědomit, že bude nutné štěněti věnovat hodně času a že to nepůjde samo.
 
Někdy se může stát, že z nějakých příčin socializace neproběhla v tomto věku správně. Pak je možné začít i později. Velkou šanci máte zhruba do 5 měsíců věku štěněte. Každopádně čím později se se socializací začnete, tím zdlouhavější a náročnější práce to bude a navíc se většinou zcela nedosáhne optimálního výsledku. 
 
Pes, který je nedostatečně socializovaný, nevhodně či nepřiměřeně reaguje na běžné situace a věci. Trpí tím nejen on sám, ale také jeho majitel a okolí. Nevhodnou reakcí může být jak nepřiměřená bázlivost, tak agresivní chování, které většinou pramení ze strachu. Pes, který neví, jak na vzniklou situaci reagovat, reaguje pudově útěkem nebo naopak útokem. Takový jedinec je nebezpečný svému okolí i sám sobě. Navíc si pes s rostoucím věkem v nevhodném chování utvrzuje a čím je pak starší, tím se situace zhoršuje. Velkým omylem některých majitelů psů je věta: "On je ještě mladý, on si zvykne až bude starší". Je to přesně naopak. Na co si štěně nezvykne v mládí, jako dospělák už to nedožene.
 
KURZ SOCIALIZACE pro štěňata je součástí ŠKOLIČKY PRO ŠTĚŇÁTKA.
 
KURZ SOCIALIZACE PRO STARŠÍ probíhá vždy podle potřeb daného jedince. Problematika je tak široká, že nelze stanovit přesný obsah kurzu. 
Cena 200 Kč/hod.
 
 
 

Kontakt

Marcela Šlehofrová Lipová 481 Klatovy 4
602 821 178
IČO 17877016
pavelkova.kt@seznam.cz