Školička pro štěňátka

Kurz je určen pro štěňata od 3 do 8 měsíců.

5 dvouhodinových lekcí 

Začátek kurzu je každý sudý měsíc.

(únor, duben, červen, srpen, říjen, prosinec)

Přihlášky do konce předchozího měsíce mailem nebo telefonicky. 

 

 • 1. lekce:
 • Seznámení s pravidly úspěšné výchovy štěněte - potřebné vybavení, správná poloha psa při výcviku, používání tónu hlasu, upoutání pozornosti
 • Pozitivní motivace - hračka, pochvala, odměna
 • Výuka a upevňování správných návyků - důslednost, nekompromisnost, stereotypy
 • Socializace - vliv prostředí, zkušenost, příklad psovoda
 • Chování ve skupině - čas na hraní + volno, komunikace ve smečce, práce ve skupině
 • Komunikace mezi psem a psovodem - technika povelů obecně
 • 2. lekce:
 • Technika základních povelů - sedni, lehni, vstaň, k noze, ke mně, přivolání, odložení, na mě, zákazový povel, volno - verbální i neverbální povely
 • Socializace - rozlišení chování ve skupině při práci a při povelu vollno
 • Vůdce smečky - příkaz, odměna, převzetí zodpovědnosti
 • Získání absolutní důvěry
 • Podřízené chování
 • 3. lekce:
 • Základní povely - chůze u nohy, odložení s rušivými prvky, odložení za pochodu, přivolání z odložení, aport 
 • Základní povely z tance - levá, pravá, zajíc, sudy, skok přes nohy a ruce. letadlo, skrz
 • 4. lekce: Nácvik správného chování v různých rušivých prostředích, socializace
 • 5. lekce: Opakování a upevňování získaných dovedností, vyhodnocení kurzu, individuální zhodnocení jednotlivých účastníků a doporučení pro další výchovu 

Počet účastníků kurzu 3 - 8

 

Cena kurzu 2 000 Kč

 

Kontakt

Marcela Šlehofrová Lipová 481 Klatovy 4
602 821 178
IČO 468 40 869
pavelkova.kt@seznam.cz